Trgonom d.o.o.

Za trgovinu i usluge
Varaždinska 13,
42220 Novi Marof
Tel: 042 611 155
Fax: 042 611 158
 
e-mail: trgonom@trgonom.hr
 
 
 
 
  Prodajna mjesta >>
 
 
DISKONTI
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 1 - samoposluga   42220 Novi Marof, Varaždinska 5 042 611-155, kućni 216
Prodavaona 2 - samoposluga   42220 Novi Marof, Varaždinska 59 042 612-801
Prodavaona 4   42220 Novi Marof, Remetinec bb 042 601-466
Prodavaona 6   42220 Novi Marof, Možđenec bb 042 611-199
Prodavaona 8   42225 Breznički Hum,
Hum Breznički bb
042 618-115
Prodavaona 9 -
supermarket
  49282 Konjščina,
Zagorska 13
049 464-643
Prodavaona 10   42220 Novi Marof, Mađarevo bb 042 612-877
Prodavaona 36 - supermarket   42223 Var. Toplice, K. Tomislava 3 042 633-330
Prodavaona 71   42222 Ljubeščica, Zagrebačka bb 042 623-146
Prodavaona 73 - samoposluga   42000 Varaždin, Zagrebačka 103 042 241-155
Prodavaona 79   42000 Varaždin D.Cesarića 78a  042 260 667
Prodavaona 87   42242 Radovan Lovrečan 111 042 207 413
Prodavaona 100 samoposluga   42220 Novi Marof Presečno bb 042 621-849
PREHRANA
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 11   42220 Novi Marof, Podrute bb 042 625-455
Prodavaona 12   42225 Breznički Hum, Breznica 49 042 626-132
Prodavaona 18   42242 Radovan, Završje bb 042 749-030
Prodavaona 19   42220 Novi Marof, Presečno 179 042 621-484
Prodavaona 24 42222 Ljubeščica, Zagrebačka 19 042 623-302
Prodavaona 25   42223 Var.Toplice, Tuhovec bb 042 676-086
Prodavaona 26   42223 Var.Toplice, Jalševec bb 042 637-388
Prodavaona 28   42223 Var.Toplice,Polj. D. M. Pušteka bb 042 637-866
Prodavaona 29   42220 Novi Marof M.Sabolića 1, Ključ 042 621 007
Prodavaona 33   42223 Var. Toplice, Poljana Gornja bb 042 637-393
Prodavaona 40   42220 Novi Marof, Jelenščak 7 042 625-531
Prodavaona 41   42223 Var. Toplice, Petkovec 042 671-033
Prodavaona 42   42000 Varaždin,
R. Hercega 1
042 211-113
Prodavaona 46   42223 Var. Toplice, B. Jelačića bb 042 633-949
Prodavaona 50 - mesnica   42220 Novi Marof, Varaždinska 7 042 611-270
Prodavaona 51 - pekarnica   42220 Novi Marof, Varaždinska 7 042 612-257
Prodavaona 52 - voćara   42220 Novi Marof, A. Šenoe bb 042 612-818
Prodavaona 58 - mesnica   42223 Var. Toplice, Maršala Tita 1 042 633-203
a
Prodavaona 59 - Tisak-pekara   42223 Var. Toplice, Trg slobode bb 042 633-044
a
Prodavaona 61   49283 Hraščina Trgovišće,
Hraš. Trg. 23 c
049 458-267
Prodavaona 62   49282 Konjščina, Jertovec 160A 049 464-722
Prodavaona 63   42223 Var.Toplice, Vrtlinovec bb 042 666-052
Prodavaona 64   42220 Novi Marof, Podevčevo 149 042 749-745
Prodavaona 75 Sudovec   48258 Gornja rijeka 048 855 601
Prodavaona 80   42220 Novi Marof, Varaždinska 2 042 611-145
Prodavaona 81   42202 Trnovec Bartolovečki, Ludbreška 14 , Štefanec  
Prodavaona 90
Koprivnica
  48000 Koprivnica, Zagrebačka bb 048 644-384
Prodavaona 91   48000 Koprivnica, Ratarska 3, Starigrad  
Prodavaona 93
Brežanec
  Novi Brežanec 6, 48000 Koprivnica 048 614 161
Prodavaona 94
Hlebine
  48000 Koprivnica, Trg Ivana Generalića 3 048 863-015
Prodavaona 101   42220 Novi Marof, Viktora Čolje 186, Ključ  
Prodavaona 111   42231 Mali Bukovec, Jalšićeva 45, Sv.Petar  
Prodavaona 113 Možđenec   42220 Novi Marof 042 606 009
Prodavaona 115 Luka Ludbreška   42233 Sveti Đurđ Luka Ludbreška 40 042/831-021
Prodavaona 116 Hrastovljan   42232 Donji Martijanec Hrastovljan 84a 042/673-737
Prodavaona 120   48260 Križevci, Zagorska 74, Križevci  
Prodavaona 122   48214 Sv.Ivan Žabno, Sv.Petar Čvrstec 10  
Ribnjačarstvo   42220 Novi Marof, Topličica 042 625-360
PAPIRNICE
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 7 - knjižara   42220 Novi Marof, Trg hrv. državnosti 1 042 611-008
GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 34 - građevni   42220 Novi Marof,
Oštrička bb
042 611-095
Prodavaona 49 - građevni   42223 Var. Toplice,
Ludbreška 6
042 633-331
POLJOTEKE
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Agrodom - poljoprivredni 42220 Novi Marof, Varaždinska 13 042 611-157
Prodavaona 44 - poljoprivredni   42223 Var. Toplice, K. Tomislava 19 042 633-425
Prodavaona 13   42220 Novi Marof, Oštrička bb 042 611-251
Prodavaona 20 - poljoprivredni   42220 Novi Marof, Podrute,Podrute bb 042 626-366
Prodavaona 54 - poljoprivredni   42225 Breznički Hum, Breznica 49 042 626-322
Prodavaona 129 - Poljoteka Sveti Petar Čvrstec   Sv.Petar Čvrstec 10,Sv. Ivan Žabno 099-6179-129
TEKSTIL / SPORT
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 38 - tekstil   42220 Novi Marof, Varaždinska 5 Kućni 217 i 218
Prodavaona 43 - tekstil   42223 Var. Toplice, K. Tomislava 3 042 205-350
Prodavaona 70 - sportski   42220 Novi Marof, Varaždinska 19 042 611-256
Prodavaona 88 - Sprint sport   48000 Koprivnica, Florijanski trg bb 048 621-435
UGOSTITELJSTVO
Prodavaona Slika Adresa Telefon
14 - Caffe bar Speed   42220 Novi Marof,Ključka bb 042 612 670
Caffe bar 15   42220 Novi Marof, Varaždinska 5 042 611-155, kućni 220
21 - Hambi   42220 Novi Marof, Zagorska bb 042 611-203
65 - kantina (u sklopu Termike)   42220 Novi Marof, Varaždinska 140 042 401-357
77 - restoran Ključice 42220 Novi Marof, Varaždinska 3 042 611-434
78 - izletište Topličica   42220 Novi Marof, Zlatarska 28, Topličica 042 625-588
132-Caffe bar "EURO"   Sv.Petar Čvrstec 10 048 859 606
TEHNIČKA ROBA
Prodavaona Slika Adresa Telefon
Prodavaona 55 - Moj dom   42220 Novi Marof, Varaždinska 7 042 612-258
Prodavaona Slika Adresa Telefon
DISTRIBUTIVNI CENTAR
Prodavaona Slika Adresa Telefon
DIC - Distributivni Centar   42222 Ljubeščica, Zagrebačka bb administrativna služba:
042 623-361
centala, prodaja: 042 623-438
voditelj DIC-a:
042 623-633
komercijala:
042 623-388
fax:
042 623-432
 
 
 
 
   Pogledajte što se trenutno nalazi u akcijskoj prodaji
 
 
   Pogledajte što se trenutno nalazi na VIKEND akciji
 
početna | o nama | djelatnosti | akcijska prodaja | prodajna mjesta | kontakt | robne marke
2018. © Trgonom d.o.o., Sva prava pridržana
 
 
Nazad na vrh stranice